Pentobarbital (Nembutal) kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Dit risico kan zelfs hoger zijn voor bepaalde groepen. Als dit u zorgen baart, praat dan met uw arts of apotheker over andere opties.

Gewenningseffect

Pentobarbital (Nembutal) is een gecontroleerde drug (Schedule II) omdat het een risico op misbruik en afhankelijkheid inhoudt. Misbruik treedt op wanneer een geneesmiddel om niet-medische redenen wordt ingenomen om gewenste fysieke of emotionele effecten, zoals euforie (extreem genot), te bereiken. Afhankelijkheid kan ontstaan wanneer u een geneesmiddel gedurende een bepaalde periode gebruikt en erop begint te vertrouwen om normaal te functioneren. Als u plotseling stopt met het innemen van het geneesmiddel, kunt u last krijgen van ontwenningsverschijnselen (bijv. misselijkheid, braken, rusteloosheid, slaapstoornissen, angst, aanvallen, hallucinaties). Uw arts zal uw dosis controleren en langzaam verminderen alvorens het geneesmiddel zo nodig volledig te stoppen. Omdat pentobarbital (Nembutal) in het ziekenhuis wordt gegeven, kan uw arts u regelmatig controleren om er zeker van te zijn dat er weinig risico bestaat dat het geneesmiddel een gewoonte gaat vormen.

Ademhalingsproblemen

Als pentobarbital (Nembutal) te snel in de ader wordt toegediend, kunt u ernstige bijwerkingen krijgen, zoals een lage bloeddruk en een vertraagde ademhaling. Uw arts berekent de juiste dosis en de snelheid waarmee u pentobarbital (Nembutal) krijgt toegediend. Hij of zij zal u tijdens de toediening van het geneesmiddel controleren om er zeker van te zijn dat u geen ernstige bijwerkingen krijgt. Uw arts zal u onmiddellijk helpen als hij/zij ziet dat u ademhalingsproblemen krijgt tijdens de behandeling met pentobarbital (Nembutal).

Paradoxale (tegengestelde) reacties

Bij sommige mensen kan pentobarbital (Nembutal) paradoxale reacties veroorzaken (tegengestelde effecten van wat u zou verwachten). In plaats van zich slaperig of rustig te voelen, kan dit geneesmiddel ervoor zorgen dat mensen zich bezorgd, opgewonden of verward voelen. Dit kan gebeuren bij oudere volwassenen, zeer zwakke mensen, of als u korte- of langdurige pijn heeft. Vertel uw arts als u kortdurende of langdurige pijn heeft, zodat hij of zij u beter kan controleren.

Schade aan het ongeboren kind

Pentobarbital (Nembutal) kan schadelijk zijn voor ongeboren kinderen als het wordt toegediend aan zwangere vrouwen. Bij pasgeborenen kunnen ontwenningsverschijnselen optreden als de moeder dit geneesmiddel in het derde trimester heeft gekregen. Vertel uw arts als u zwanger bent voordat u pentobarbital (Nembutal) krijgt, zodat hij/zij kan nagaan of er veiliger alternatieven zijn.

Slaperigheid en vertraagde ademhaling

Risicofactoren: Het nemen van pentobarbital (Nembutal) samen met medicijnen die slaperigheid of vertraagde ademhaling veroorzaken.l

Pentobarbital (Nembutal) kan u slaperig maken. Als u pentobarbital (Nembutal) tegelijk inneemt met alcohol of andere medicijnen die slaperigheid kunnen veroorzaken, zoals kalmerende middelen en opioïden, kunt u zich nog slaperiger gaan voelen. Bovendien kan de combinatie met alcohol of geneesmiddelen die het lichaam vertragen (depressiva voor het centrale zenuwstelsel) een vertraagde ademhaling veroorzaken, wat levensbedreigend kan zijn. Vertel uw arts over alle geneesmiddelen die u gebruikt, zodat hij of zij ze kan controleren op mogelijk gevaarlijke wisselwerkingen.